Hava Alanı, Yer Destek Teçhizatı ve Hizmetleri

– Azot Servis Ünitesi / ASU-3600 (Nitrogen Service Unit / ASU-3600)
– Frekans Dönüştürücü Ünite / FCU (Frequency Converter Unit / FCU)
– Oksijen Servis Ünitesi / OSU-450 (Oxygen Service Unit / OSU-450)
– Uçak Çalıştırıcı / GPU (Ground Power Unit / GPU)